ESG elluviimine ja aruandlus

Uus koolitus: ESG elluviimine ja aruandlus on koolitusprogramm, mis läbib teemasid nii teoreetiliselt kui ka praktiliselt. Läbivad teemad on: ärimudeli kestlikkuse analüüs, jätkusuutliku strateegi ja teekaardi koostamine; investeeringud ja väärtusloome, muudatuste juhtimine ning andmekorje; raporteerimine.

Programmis on neli koolituspäeva, mis on erinevatele teemadele ülesse ehitatud. Osa koolituspäevast on teoreetiline ja teine osa praktiline, kus võimalus koos mentoritega erinevaid ülesandeid ja tööriistu rakendada.

Unikaalne ja täiendav koolitus on loodud koostöös Tallinna Tehnikaülikooli ning Swedbank Eestiga. Kaasa lööb ka juba varasemalt tuttav audiitorfirma KPMG Baltics.

Programmis on kohti 20 osalejale, kes on varasemalt läbinud mõne ESG baaskoolituse või on ettevõttes vastutajana alustanud ESGprintsiipide elluviimist.

Koolituse vorm

Koolituse maht:

4 koolituspäeva (à 8 akadeemilist tundi). Viimasel koolituspäeval toimub pidulik poster-esitlus koos õhtusöögiga, kus osalejad esitlevad kursuse lõputöid.

Kursuse läbinu saab 2 EAP-d, mille võib soovi korral üle kanda TalTechi tasemeõppesse.

Toimumise koht ja aeg:

Eesti Arhitektuurikeskuse ruumides (Kursi 3, Tallinn 10415).

Koolituspäevad kestavad kell 10.00-17.00.

Koolituse läbiviimise vorm:

32 akadeemilist tundi kontaktõpet ja kuni 30 tundi iseseisvat tööd. 1/3 koolitusest on teoreetiline ja toimub loengu vormis, 2/3 on praktilised harjutused ja tööd konsultantide juhendamisel. Lisandub iseseisev töö loengupäevade vahelisel ajal, võimalik konsulteerida koolituse sisujuhi ja mentoritega.

Kursuse lõputööna

koostavad osalejad posterettekande jätkusuutliku või ESG strateegia elluviimisest ettevõtte põhitegevust sisaldades. Lühike ettevõtet tutvustav taust, ärimudeli analüüsi kokkuvõte as is ja as to be või muutmist vajav aspekt, sellest tulenev tegevusplaan, ressursid ja riskid.

Õpiväljundid

Kursuse läbinu:

  • Oskab olemasolevat ärimudelit muuta jätkusuutlikumaks (säilitades kasumlikkuse ja efektiivsuse);
  • Oskab määratleda olulisi mõjukohti ja neid analüüsida huvigruppide ootusi arvesse võttes;
  • Tunneb muutuste juhtimise erinevaid mudeleid ja oskab teha põhjendatud valikuid nende rakendamisel;
  • Oskab planeerida jätkusuutlikku teekonda oma ettevõttes/organisatsioonis;
  • Teab tehnoloogilisi võimalusi raporteerimisandmestiku kogumiseks;
  • Oskab leida andmeid ja täita valdkonnale sobilikku raporteerimisraamistikku.

Koolituskava

Kursuse esimene lend

Toimumisaeg 18.09.2024-12.12.2024

Osavõtutasu ja registreerumine

Koolitusgruppi võetakse vastu 20 soovijat, kes on varasemalt läbinud mõne ESG baaskoolituse või on ettevõttes vastutajana alustanud ESG printsiipide elluviimist.
Programmi osavõtutasu: 2350 € + km (täishind 2867 €), Swedbank panustab samuti osalemistasusse. Hind sisaldab digitaalseid õppematerjale ja toitlustust.