Jätkusuutlikkuse eksperdi programm

Kursuse teine lend

Toimumisaeg 07.02.-30.05.2023

Koolituspäeva aeg ja teema
Koolituspäeva sisu
Lektor

7. veebruar

Sissejuhatus ja ettevõtte strateegia

ESG ja selle olulisus majandustegevuses, rahvusvaheline regulatsioon, säästva arengu eesmärgid, taksonoomia, standardid ja metodoloogiad, organisatsiooni kaasamine, ettevõtte missioon ja eesmärgid kestlikus maailmas, indikaatorite valik ja valdkonnad, ettevõtete KPI-d

Liisi Himma, Swedbank Eesti ettevõtete panganduse juht

Merle Ojasoo, TalTechi ärikorralduse instituudi organisatsiooni ja juhtimise valdkonna dotsent

Siim Kannistu, KPMG Eesti ESG aruandlusnõustaja, vandeaudiitor

21. veebruar

Kliimamuutused ja globaalsed megatrendid

Kliimamuutused ja elurikkuse kadumine, globaalsed megatrendid ja seos säästva arengu eesmärkidega, ühiskondlikud muutused, avaliku ja erasektori koostöö uued suunad, innovatsiooni juhtimine, keeruliste väljakutsete eesmärgistamine, ettevõtte strateegia ja korporatiivjuhtimine, seos jätkusuutlikkuse eesmärkidega

Christophe Sturm, Rootsi Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi hüdroklimatoloog

Erkki Karo, Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi direktor

Mike Wahl, TalTechi ärikorralduse instituudi organisatsiooni ja juhtimise valdkonna dotsent

Urmas Kõljalg, akadeemik, Tartu ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi õppetooli juhataja

7. märts

Keskkonnaga seotud eesmärgid

Ettevõtte keskkonna jalajälg, kasvuhoonegaaside emissioonid ja nende mõõtmine, maa- ja veekasutus, jäätmed ja olelusring ning hindamine, konfliktimineraalid, keskkonnamõjude vähendamise võimalused, energiatõhusus, hoonete sisekliima, ressursiaudit

Niina Dulova, TalTechi materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi vanemteadur

Taavi Vaasma, Sustinere, keskkonnaekspert

Rutt Hints, TalTechi geoloogia instituudi vanemteadur

Martin Thalfeldt, TalTechi ehituse ja arhitektuuri instituudi programmijuht

21. märts

Keskkonnaga seotud eesmärgid

Ringmajandus, eetiline väärtusahel, ringmajanduslikud ärimudelid ja suhted tarnijatega, toorme ja jäätmete ümbertöötlemine, ringmajandus ja taaskasutus, keskkonnahoidlikud riigihanked, tootjavastutus ja probleemtoodete käitlemine.

Merle Küttim, TalTechi ärikorralduse instituudi rahvusvahelise ärikorralduse programmijuht

Wolfgang Gerstlberger, TalTechi ärikorralduse instituudi professor

Ulrika Hurt, TalTechi jätkusuutliku väärtusahela juhtimise valdkonna lektor

Tiia Plamus, TalTechi materjali ja keskkonnatehnoloogia instituudi programmijuht

Mihkel Krusberg, Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakonna nõunik

04. aprill

Juhtimisega seotud eesmärgid

Eetika, korruptsiooni vältimine, korruptsioonijuhtumite käsitlemine, ettevõtte riskide hindamine, andmete turvalisus ja turvalised andmekogud

Merle Ojasoo, TalTechi ärikorralduse instituudi organisatsiooni ja juhtimise valdkonna dotsent

Olavi Lepp, Swedbank Eesti juhatuse esimees

Liisi Jürgen ja Tea Kookma, NJORD Law partnerid, vandeadvokaadid

18. aprill

Inimkapitaliga seotud eesmärgid

Õiglane värbamine, palgavõrdsus ja võrdõiguslikkus, kaasamine ja võrdne kohtlemine, töötajate koolitamine ja õiglane koolituspoliitika, tagasiside praktikad, töökeskkonna reeglid, tulemustasustamine ja selle läbipaistvus

Liina Randmann, TalTechi ärikorralduse instituudi personalijuhtimise programmijuht

Marina Järvis, TalTechi töökeskkonna ja tööohutuse dotsent

Ülle Pind, Swedbank Eesti personalijuht

02. mai

Ühiskondliku mõjuga seotud eesmärgid

Finantsplaneerimine, jätkusuutlike tegevuste kavandamine ja eelarvestamine, mõju tegevuskuludele, partnerite ootused, töötajate kaasamine, toetustegevused

Natalie Gurvitš-Suits, TalTechi ärikorralduse instituudi majandusarvestuse valdkonna dotsent

Evija Tambaka, Swedbank Group ESG target setting

09. mai

Jätkusuutlikkuse raporteerimine

Teavitamisega seotud kohustused, organisatsiooni kaasamine protsessi, muutuste kajastamine, aus raporteerimine, tegevuste turundamine ja auditeerimine

Merle Ojasoo, TalTechi ärikorralduse instituudi organisatsiooni ja juhtimise valdkonna dotsent

Natalie Gurvitš-Suits, TalTechi ärikorralduse instituudi majandusarvestuse valdkonna dotsent

Siim Kannistu, KPMG Eesti ESG aruandlusnõustaja, vandeaudiitor

Maris Riim, Swedbank Eesti ESG juht

30. mai

Lõputöö kaitsmine

Lõputööks on ühe ettevõtte jätkusuutlikkuse aruande, raporti või vastutustundliku ettevõtte märgise taotluse koostamine

* Programmi sisus ja päevakavas võib tulla muudatusi!

Osavõtutasu ja registreerumine

Programmi osavõtutasu: 1780 € + km (täishind 2372 € + km), Swedbanki panus 25% täishinnast.
Hind sisaldab digitaalseid õppematerjale ja toitlustust.