Jätkusuutlikkuse eksperdi programm

Kursuse viies lend

Toimumisaeg 17.09.2024-28.01.2025

Koolituspäeva aeg ja teema
Koolituspäeva sisu
Lektor

17. september

Sissejuhatus, ettevõtte strateegia ja eesmärgistamine

ESG ja selle olulisus majandustegevuses, rahvusvaheline regulatsioon, säästva arengu eesmärgid, taksonoomia, standardid ja metodoloogiad, organisatsiooni kaasamine, ettevõtte missioon ja eesmärgid kestlikus maailmas, indikaatorite valik ja valdkonnad, ettevõtete KPI-d

Mihkel Tamm, Swedbank Eesti ESG valdkonnajuht

Maris Riim, Swedbank Eesti ESG juht

Merle Ojasoo, TalTechi ärikorralduse instituudi organisatsiooni ja juhtimise valdkonna dotsent

Siim Kannistu, KPMG Eesti ESG aruandlusnõustaja, vandeaudiitor

1. oktoober

Kliimamuutused ja globaalsed megatrendid

Kliimamuutused ja elurikkuse kadumine, globaalsed megatrendid ja seos säästva arengu eesmärkidega, ühiskondlikud muutused, avaliku ja erasektori koostöö uued suunad, innovatsiooni juhtimine, keeruliste väljakutsete eesmärgistamine, strateegia ja korporatiivjuhtimine, seos jätkusuutlikkuse eesmärkidega

Mike Wahl, TalTechi ärikorralduse instituudi organisatsiooni ja juhtimise valdkonna dotsent

Janika Laht, TalTechi energiatehnoloogia instituudi doktorant-nooremteadur

Üllar Rammul, Tallinna Tehnikaülikooli õppejõud, OÜ Inseneribüroo Steiger keskkonnaekspert

Erkki Karo, Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi direktor

15. oktoober

Keskkonnaga seotud eesmärgid

Ettevõtte keskkonna jalajälg, kasvuhoonegaaside emissioonid ja nende mõõtmine, maa- ja veekasutus, jäätmed ja olelusring ning hindamine, konfliktimineraalid, keskkonnamõjude vähendamise võimalused, energiatõhusus, hoonete sisekliima, ressursiaudit

Niina Dulova, TalTechi materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi vanemteadur

Taavi Vaasma, Sustinere keskkonnaekspert

Rutt Hints, TalTechi geoloogia instituudi vanemteadur

Martin Thalfeldt, TalTechi ehituse ja arhitektuuri instituudi programmijuht

29. oktoober

Keskkonnaga seotud eesmärgid

Ringmajandus, eetiline väärtusahel, ringmajanduslikud ärimudelid ja suhted tarnijatega, toorme ja jäätmete ümbertöötlemine, ringmajandus ja taaskasutus, keskkonnahoidlikud riigihanked, tootjavastutus ja probleemtoodete käitlemine

Wolfgang Gerstlberger, TalTechi ärikorralduse instituudi professor

Ulrika Hurt, TalTechi jätkusuutliku väärtusahela juhtimise valdkonna lektor

Tiia Plamus, TalTechi materjali ja keskkonnatehnoloogia instituudi programmijuht

Piret Otsason, Kliimaministeeriumi Ringmajanduse osakonna tootjavastutuse valdkonnajuht

Karen Silts, Kliimaministeeriumi Rohereformi osakonna nõunik

12. november

Juhtimisega seotud eesmärgid

Eetika, korruptsiooni vältimine, korruptsioonijuhtumite käsitlemine, ettevõtte riskide hindamine, andmete turvalisus ja turvalised andmekogud

Merle Ojasoo, TalTechi ärikorralduse instituudi organisatsiooni ja juhtimise valdkonna dotsent

Marina Järvis, TalTechi töökeskkonna ja tööohutuse dotsent

Tea Kookma, NJORD Advokaadibüroo vandeadvokaat ja tehnoloogiajuht

Ettevõtte külastus

26. november

Inimkapitaliga seotud eesmärgid, riskijuhtimine

Õiglane värbamine, palgavõrdsus ja võrdõiguslikkus, kaasamine ja võrdne kohtlemine, töötajate koolitamine ja õiglane koolituspoliitika, tagasiside praktikad, töökeskkonna reeglid, tulemustasustamine ja selle läbipaistvus ning ettevõtte riskide hindamine

Olavi Lepp, Swedbank Eesti juhatuse esimees

Liina Randmann, TalTechi ärikorralduse instituudi personalijuhtimise programmijuht

Liisa-Maria Lees, Swedbank Eesti Personalijuhi kohusetäitja

Ettevõtte külastus

10. detsember

Ühiskondliku mõjuga seotud eesmärgid

Finantsplaneerimine, jätkusuutlike tegevuste kavandamine ja eelarvestamine, mõju tegevuskuludele, partnerite ootused, töötajate kaasamine, toetustegevused

Tarmo Kadak, TalTechi ärikorralduse instituudi õppetöö juht

Erika Mandel, Tallinna Kaubamaja Grupp Jätkusuutlikkuse koordinaator

Kärt Kaasik-Kepler, Swedbank Eesti koostöösuhete ja toetustegevuste juht

Urmo Kübar, Praxis tegevjuht

7. jaanuar

Jätkusuutlikkuse raporteerimine

Teavitamisega seotud kohustused, organisatsiooni kaasamine protsessi, muutuste kajastamine, aus raporteerimine, tegevuste turundamine ja auditeerimine

Merle Ojasoo, TalTechi ärikorralduse instituudi organisatsiooni ja juhtimise valdkonna dotsent

Siim Kannistu, KPMG Eesti ESG aruandlusnõustaja, vandeaudiitor

Mari Salmu, Milttoni jätkusuutlikkuse vanemkonsultant

Maris Riim, Swedbank Eesti ESG juht

28. jaanuar

Lõputöö kaitsmine

Lõputööks on ühe ettevõtte jätkusuutlikkuse aruande, raporti või vastutustundliku ettevõtte märgise taotluse koostamine

* Programmi sisus ja päevakavas võib tulla muudatusi!

Osavõtutasu ja registreerumine

Koolitusgruppi võetakse vastu 25 soovijat ning grupp moodustatakse lähtuvalt varasematest teadmistest ja soovist rakendada koolitusel omandatut ettevõtte strateegilistes tegevustes.
Programmi osavõtutasu: 1780 € + km (täishind 2372 € + km), Swedbanki panus 25% täishinnast.
Hind sisaldab digitaalseid õppematerjale ja toitlustust.