Jätkusuutlikkuse eksperdi programm

Jätkusuutlikkuse ja kestliku arengu teemad on jõudnud paljude ettevõtete äristrateegiatesse ja igapäevatöösse.

 • Milline on meie ettevõtte keskkonna jalajälg?
 • Kas oleme teinud piisavalt, et meie töötajate hulgas oleks tagatud vanuseline ja sooline mitmekesisus?
 • Milline on meie värbamispoliitika ja kas oleme valikutes sõltumatud?
 • Milline on meie ärikultuur ja kas see tagab ettevõtte kestliku arengu?
 • Kas meie vastutustundlikkusega seotud tegevusi on märgatud?

Nendele küsimustele otsime vastuseid unikaalses täienduskoolituse programmis, mille on kokku pannud Eesti juhtiv tehnika- ja majandusteaduste kõrgkool Tallinna Tehnikaülikool ning Swedbank Eesti. Oma panuse annab koolitusprogrammi audiitorfirma KPMG Baltics.

Programmi sisujuht on Merle Ojasoo, PhD, TalTechi ärikorralduse instituudi organisatsiooni ja juhtimise valdkonna dotsent, projektijuht on Miili Tammeveski TalTechi avatud ülikoolist.

Programmis on kohti vaid 25 osalejale. Koolitusgrupp moodustatakse lähtuvalt varasematest teadmistest ja soovist rakendada koolitusel omandatut ettevõtte strateegilistes tegevustes.

Uus koolitusprogramm ESG elluviimine ja aruandlus läbib teemasid ärimudeli kestlikkuse analüüs, jätkusuutliku strateegia ja teekaardi koostamine, investeeringud ja väärtusloome, muudatuste juhtimine ning andmekorje, raporteerimine.

Miks ja kellele

Miks osaleda? Koolitusprogrammis osaleja omandab teadmised kõigist jätkusuutliku arengu (ESG) valdkondadest, rohepöörde väljakutsetest, uutest regulatsioonidest, organisatsiooni sotsiaalsest kapitalist ja juhtimiskultuurist. Neid teadmisi kombineerides saab osalejast jätkusuutlikkuse ekspert, kes suudab võtta ettevõttes juhtrolli ESG tegevuste strateegilises planeerimises, säästva arengu ja kliimaneutraalsuse eesmärkide saavutamises, jätkusuutlikkuse raportite koostamises ning uute ärimudelite väljatöötamises ja klientide pikaajalistest huvidest lähtuvate toodete pakkumises. Lisaks aitavad programmi kestel tekkivad kontaktid ja partnerlussuhted üheskoos suurte väljakutsetega hakkama saada.

Sihtgrupp: ettevõtted, kes tahavad areneda jätkusuutlikult ning vastata ühiskonna, klientide ja partnerite ootustele. Koolitusele on oodatud ettevõtte eri valdkondade spetsialistid/juhid, kes soovivad võtta endale organisatsioonis ESG liidri rolli.

Koolituse vorm

Koolituse maht: 8 + 1 koolituspäeva (à 8 akadeemilist tundi). Viimasel koolituspäeval (+ 1) esitlevad osalejad kursuse lõputööd. Kursuse läbinu saab 4 EAP-d, mille võib soovi korral üle kanda TalTechi tasemeõppesse.

Toimumise koht ja aeg: Swissôtel Tallinn konverentsikeskus (Tornimäe 3, 10145 Tallinn, Eesti). Koolituspäevad kestavad kell 10.00-17.15.

Koolituse läbiviimise vorm: 70 akadeemilist tundi kontaktõpet ja kuni 34 tundi iseseisvat tööd. Koolitusel kasutatakse interaktiivseid õpimeetodeid: grupitööd ja diskussioone, vahetatakse kogemusi, lahendatakse näidisjuhtumeid ning tutvustatakse edulugusid.

Kursuse lõputööna koostavad osalejad ühe ettevõtte jätkusuutlikkuse aruande, raporti või vastutustundliku ettevõtte märgise taotluse.

Õpiväljundid

Kursuse läbinu:

 • tunneb olulisemaid globaalseid kliimamuutustega võitlemise strateegiaid ja oskab nendega seostuvaid väljakutseid siduda oma ettevõtte eesmärkidega;
 • saab aru strateegilise juhtimise instrumentidest ja organisatsiooni kultuuri rollist jätkusuutlikkuse elluviimisel;
 • mõistab Euroopa Liidu taksonoomiat ja ESG-ga seotud regulatsioone;
 • oskab koostada oma ettevõtte ESG aruandeid või muid teemakohaseid raporteid;
 • näeb võimalusi ressursside säästmiseks ja ringmajanduse põhimõtete kasutuselevõtuks ettevõtte tootmistsüklis;
 • oskab andmetega turvaliselt ümber käia;
 • oskab tuvastada uusi jätkusuutlikkuse riske ning leiab nende maandamiseks sobivad vahendid;
 • saab aru jätkusuutlikkuse eesmärkide täitmise pikaajalisest finantskasust;
 • oskab kaasata meeskondi kestliku arenguga seotud muudatuste algatamisse.

Koolituskava

Kursuse esimene lend

Toimumisaeg 13.09.2022-24.01.2023

Kursuse teine lend

Toimumisaeg 07.02.-30.05.2023

Kursuse kolmas lend

Toimumisaeg 19.09.2023-30.01.2024

Kursuse neljas lend

Toimumisaeg 06.02.2024 - 04.06.2024
(koolituspäevad: 06.02, 20.02, 05.03, 19.03, 02.04, 16.04, 30.04, 14.05, 04.06)

Kursuse viies lend

Toimumisaeg 17.09.2024-28.01.2025
(koolituspäevad: 17.09, 01.10, 15.10, 29.10, 12.11, 26.11, 10.12, 07.01, 28.01)

Lektorid

Merle Ojasoo

PhD, TalTechi ärikorralduse instituudi organisatsiooni ja juhtimise valdkonna dotsent

Merle on õpetanud ja uurinud ärieetika ja vastutustundliku äri valdkonda juba 20 aastat, 2014. aastal kaitses ta TalTechis doktorikraadi eetikaauditi teemal. Ta on esinenud paljudel rahvusvahelistel konverentsidel ettekannetega, kirjutanud ...

Lähemalt

Mihkel Tamm

Swedbank Eesti ESG valdkonnajuht

Mihkel on aktiivselt osalenud kahe erineva panga, LHV ja Swedbanki, ESG teekonnal. Ta on kirglik vastutustundlike ja jätkusuutlike pangandustavade arendamisse ning on pühendunud sellele, et Swedbanki kliendid ...

Lähemalt

Kärt Kaasik-Kepler

Swedbank Eesti koostöösuhete ja toetustegevuste juht

Lähemalt

Urmo Kübar

Praxis tegevjuht

Lähemalt

Mike Wahl

TalTechi ärikorralduse instituudi organisatsiooni ja juhtimise valdkonna dotsent

Lähemalt

Niina Dulova

TalTechi materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi vanemteadur

Lähemalt

Tiia Plamus

TalTechi materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi programmijuht

Lähemalt

Siim Kannistu

KPMG Eesti ESG aruandlusnõustaja, vandeaudiitor

Lähemalt

Erkki Karo

Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi direktor

Lähemalt

Rutt Hints

PhD, TalTechi geoloogia instituudi vanemteadur

Lähemalt

Martin Thalfeldt

TalTechi ehituse ja arhitektuuri instituudi programmijuht

Lähemalt

Wolfgang Gerstlberger

PhD, TalTechi ärikorralduse instituudi professor

Lähemalt

Ulrika Hurt

TalTechi jätkusuutliku väärtusahela juhtimise valdkonna lektor

Lähemalt

Olavi Lepp

Swedbank Eesti juhatuse esimees

Lähemalt

Tea Kookma

NJORD Advokaadibüroo vandeadvokaat ja tehnoloogiajuht

Lähemalt

Liina Randmann

PhD, TalTechi ärikorralduse instituudi personalijuhtimise programmijuht

Lähemalt

Marina Järvis

PhD, TalTechi töökeskkonna ja tööohutuse dotsent

Lähemalt

Maris Riim

Swedbank Eesti
ESG juht

Lähemalt

Taavi Vaasma

Sustinere, keskkonnaekspert

Lähemalt

Erika Mandel

Tallinna Kaubamaja Grupp AS jätkusuutlikkuse koordinaator

Lähemalt

Janika Laht

TalTechi energiatehnoloogia instituudi doktorant-nooremteadur

Lähemalt

Üllar Rammul

TalTechi õppejõud, OÜ Inseneribüroo Steiger keskkonnaekspert

Lähemalt

Tarmo Kadak

PhD, TalTechi ärikorralduse instituudi õppetöö juht

Lähemalt

Piret Otsason

Kliimaministeeriumi Ringmajanduse osakonna tootjavastutuse valdkonnajuht

Karen Silts

Kliimaministeeriumi Rohereformi osakonna nõunik

Mari Salmu

Miltton New Nordics jätkusuutlikkuse vanemkonsultant

Lähemalt

Liisa-Maria Lees

Swedbank Eesti Personalijuhi kohusetäitja

Lähemalt

Osavõtutasu ja registreerumine

Koolitusgruppi võetakse vastu 25 soovijat ning grupp moodustatakse lähtuvalt varasematest teadmistest ja soovist rakendada koolitusel omandatut ettevõtte strateegilistes tegevustes.
Programmi osavõtutasu: 1780 € + km (täishind 2372 € + km), Swedbanki panus 25% täishinnast.
Hind sisaldab digitaalseid õppematerjale ja toitlustust.